Shier


Shier, Amanda

Dec 15 1872: Married John Low