Shewmaker


Shewmaker, Rhoda

Nov 29 1867: Married John Laymon

Shewmaker, William

1870: Census, Jefferson township