Rittenhour


Rittenhour, N.

1870: Census, Washington township