Girton


Girton, John

1870: Census, Jefferson township